COVID-19 salgını, sigorta sektörünü her zamankinden daha rekabetçi olmaya zorlayan yapısal değişiklikleri tetikledi. Pandemi sonrası sektörde müşteri beklentisi, pazar çevikliği ve iş esnekliği konuları daha da öne çıktı. Accenture tarafından hazırlanan bir rapora göre, sigorta şirketlerinin neredeyse yüzde 81’i, teknolojinin insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kabul ediyor.  Bununla birlikte rekabet avantajını korumak için giderek daha hızlı bir şekilde yenilik yapmaları gerektiğine inanıyor. Post-dijital bir dünyaya geçerken, sigorta sektörünün büyük bir kısmı teknolojinin insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kabul ediyor. Sektörde inovasyonu anlamak; insanlarla teknoloji arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlamak için çalışmak anlamına geliyor. Gelişmeler karşısında müşterilerin beklentileri giderek daha da yükselirken sigortacıların geçmişten gelen yaklaşımlarıyla dijital teklifler oluşturması başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Teknolojinin daha iyi ve daha kolay hale getirdiği bir dünya vaadinin kilidini açmak için çaba sarf eden işletmeler bu uyumsuzlukları gidermek için çalışmalarına hız veriyor. Bugünlerde ‘Sigorta Teknolojisi’nin kısaltması olan ‘Insurtech’ kavramı yenilikleri barındıran bir tepe noktada yer alıyor.

Sigortacılık sektörünün geleceğini belirleyecek başlıca yeni nesil teknolojiler ve çözüm üretme örneklerini ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

Veri Destekli Kişiselleştirme

Sigorta şirketleri, müşteri tercihlerini iyi anlamak için giderek daha fazla veri toplamaya yöneliyor. IoT cihazlarından ve akıllı telefonlardan toplanan verileri kullanarak özelleştirilmiş tavsiyeler, doğru ürünler ve kişiye özel fiyatlandırmalar sunuyor. Kişiselleştirme, müşterilerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ürün ve hizmetlerle olağanüstü deneyimler sağlıyor.

Veri destekli kişiselleştirmeye yönelik başlıca avantajlar:  

  • Müşterilere doğru zamanda, doğru kanaldan ulaşmak.
  • Müşterilere özel ihtiyaçlarına göre doğru ürünleri sunmak.

Bu alanda öne çıkan finansal hizmetler şirketi United Services Automobile Association çeşitli sosyal medya platformlarından veri toplayarak, müşterilerle olan etkileşimini kişiselleştirmek için gelişmiş analitik programlardan faydalanıyor. Şirket böylece müşterilere araç sigortası satın alırken veya araç satın almak istediklerinde tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca müşterilerine mali durumlarını yönetmelerine ve planlamalarına yardımcı olacak özel mobil araçlar da sunuyor.

Kullanım Tabanlı Poliçeler

Sigorta sektöründeki en büyük trendlerden bir diğeri de kullanım bazlı poliçelerin büyümesi olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki yıl, hızla etkinleştirilmesi gereken kısa ve çok kısa vadeli sigortaların giderek artan popülaritesi hakkında çok daha fazla şey duyacağız. Kullanım ihtiyaçlarına göre politikaların kolayca etkinleştirilmesine izin veren özel uygulamalar önemli ölçüde artacak. Örneğin, bir spor etkinliği veya seyahat planına özel sigorta yaptırmak daha da kolaylaşacak.

Akıllı Sözleşmeler

Akıllı sözleşmeler pazarının 2023’ün sonunda 300 milyon dolarlık bir değere ulaşması öngörülüyor. Sigorta sektörü firmalarının da gelişmiş güvenlik ve şeffaflık sunarken geleneksel yasal belgeleri taklit edebilen akıllı sözleşmeleri süreçlerine entegre etmesi bekleniyor. Söz konusu yenilik yaşanırsa, şirketlerin evrakları işlemek veya yazılı belgelerdeki hataları düzeltmek için zaman harcamasına gerek kalmayacak.

Fiziksel Robotikler

Robotik bilimi son zamanlarda pek çok heyecan verici başarıya imza attı. Görünüşe göre bu yenilik, insanların çevrelerindeki dünyayla etkileşimlerini değiştirmeye devam edecek. 3 boyutlu baskı olarak da bilinen katmanlı üretim, geleceğin ticari sigorta ürünlerini kökten değiştirerek yeniden şekillendirecek. Öyle görünüyor ki, 2025 yılına kadar, 3 boyutlu olarak basılmış binalar yaygınlaşacak. Ayrıca programlanabilir, otonom dronlar; otonom tarım ekipmanları; ve gelişmiş cerrahi robotların tümü önümüzdeki on yıllık süreçte daha da artacak. 2030 yılına kadar standart araçların çok daha büyük bir kısmı, kendi kendine sürüş yetenekleri gibi otonom özelliklere sahip olacak. Sigorta sektörünün günlük yaşamda ve endüstrilerde artan robotik varlığının risk havuzlarını nasıldönüştüreceğini, müşteri beklentilerini nasıl değiştireceğini, yeni ürün ve kanalları nasıl etkinleştireceğini şimdiden anlaması gerekiyor.

Bilişsel Teknolojilerdeki Gelişmeler

Şu anda öncelikle görüntü, ses ve yapılandırılmamış metin işleme için yararlanılan evrişimli sinir ağları ve diğer derin öğrenme teknolojileri, çok çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere sürekli güncelleniyor. İnsan beyninin ayrıştırma ve çıkarım yoluyla öğrenme yeteneğine dayanan bu bilişsel teknolojilerin gelecekte sigorta sektörüne adaptasyonu kaçınılmaz görünüyor. Araştırmacılar tarafından bireyin davranışı özelinde geliştirilen “aktif” sigorta ürünlerinin büyük ve karmaşık veri akışlarını işlemek için standart bir yaklaşım haline geleceği ifade ediliyor. Bu tür teknolojilerin artmasıyla birlikte şirketlerin, sürekli öğrenen ve çevrelerindeki dünyaya uyum sağlayan modellere erişebileceği aktarılıyor. Böylece, altta yatan risklere veya davranışlardaki değişimlere gerçek zamanlı olarak yanıt verilirken yeni ürün kategorileri ve katılım tekniklerine de fırsat verilmesi hedefleniyor.

Diğer Önemli Yeni Nesil Teknolojiler:

Genişletilmiş gerçeklik

Henüz yeni olmasına rağmen, 3D görüntüleme sayesinde risk değerlendirmesine izin vererek veri toplamayı çok daha güvenli, daha basit ve daha hızlı hale getirerek sigorta endüstrisine fayda sağlaması bekleniyor.

Siber Güvenlik

Sigorta şirketleri dijital kanallara yöneldikleri için siber saldırılara da yatkın hale geliyor. Bu nedenle siber güvenlik önümüzdeki yıllarda sektörü şekillendirmeye devam edecek.

Metaverse

İşletmelerin faaliyetlerini sanal gerçekliğe aktaracağı Metaverse üç yıl gibi kısa bir süre içinde binlerce endüstride hızla artacak. Bu endüstrilerin çoğu yeni olacak, ancak sigorta gerektirecek. Bu şekilde, Metaverse’de mağaza açan işletmeler veya kişisel sigorta arayan müşteriler, paralarının karşılığını en iyi şekilde sunan sigorta ürününü satın alabilecek. Bu sayede sanal ürün pazarının yüz milyar doların üzerinde bir değere sahip olması bekleniyor.

Sonuç olarak; 2022’de sigorta endüstrisindeki en büyük eğilimlerin Covid-19’un etkilerine karşı veri odaklı yaklaşımlar olacağı tahmin ediliyor.  Bu kapsamda şirketler geleneksel yapılarını geride bırakarak tutarlı bir stratejik plan geliştirip hızlıca uygulamaya başlamalı. Öte yandan yapay zeka keşiflerinden elde edilen verilere dayanarak, iş stratejilerini desteklemek için teknolojiyi nasıl kullanacaklarına karar vermeli. Bu plan, başta veri olmak üzere, müşteriler ve kurum kültürüne varana kadar her türlü büyük ölçekli, analitik tabanlı boyutların tümünü ele almalı.  Yapay zeka teknolojilerini anlayıp uygulayabilmenin yanı sıra, sektör gelecek makro düzeydeki değişiklikleri takip ederek hemen yeni stratejiler belirleyebilmeli. Müşteri katılımını, markalaşmayı, ürün tasarımını ve temel kazançları güncel gelişmelere adapte edilmeli.

Tüm bu maddeler hem değer yaratma hem de farklılaştırma konusunda işin tüm yönlerine hitap eden tutarlı bir analitik ve teknoloji hedefine odaklanarak gerçekleştirilmeli.